» » რა შემთხვევაში დაჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ ავტომობილს სხვა მართავს
რა შემთხვევაში დაჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ ავტომობილს სხვა მართავს

რა შემთხვევაში დაჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ ავტომობილს სხვა მართავს

/
საჩივარი
პი­რებსრომ­ლე­ბიც ავ­ტო­მან­ქა­ნას ფლო­ბენმაგ­რამ მარ­თვის მოწ­მო­ბა არ აქვთ, ე.წ. ჭკვი­ა­ნი კა­მე­რით სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიმარ­თვის მოწ­მო­ბის არ­ქო­ნის გამო და­ა­ჯა­რი­მე­ბენ და ეს იმ შემ­თხვე­ვა­შიც მოხ­დე­ბა, თუ სა­ჭეს­თან თა­ვად არ ის­ხდე­ბი­ან.
ცვლი­ლე­ბებს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექსში ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ამ­ზა­დებს.
 ავ­ტო­მან­ქა­ნის მე­სა­კუთ­რეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა ჯა­რი­მის ჩა­ბა­რე­ბი­დან 10 დღის ვა­და­ში წა­რად­გი­ნოს ის პირი, ვინც სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვი­სას სა­ჭეს­თან იჯდა.
ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში მარ­თვის მოწ­მო­ბის გა­რე­შე მან­ქა­ნის მარ­თვის­თვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სან­ქცია გა­უქ­მდე­ბა, ხოლო წარ­დგე­ნილ პირს სიჩ­ქა­რის გა­და­ჭარ­ბე­ბის­თვის და­ე­კის­რე­ბა ჯა­რი­მა და ამას­თანმარ­თვის მოწ­მო­ბა­ზე ქუ­ლე­ბიც ჩა­მო­აკ­ლდე­ბა.
10 დღი­ა­ნი ვა­დის ათ­ვლა კი მას შემ­დეგ და­ი­წყე­ბა, რაც მო­ქა­ლა­ქეს ფოს­ტით გაგ­ზავ­ნი­ლი სა­ჯა­რი­მო ქვი­თა­რი ჩა­ბარ­დე­ბა ან შსს-ს ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გა­მოქ­ვენ­დე­ბა.
 
დატოვე კომენტარი!